Základné podmienky

Projekt pozicaj knihu vznikol ako bezplatná služba a registrácia každého účastníka je dobrovoľná. Z toho vyplýva, že používateľ svojou registráciou súhlasi s obchodnými podmienkami. Spoločnosť become, s.r.o., ktorá prevádzkuje službu sa bude snažiť zabezpečiť jej fungovanie na najvyššej úrovni najmä v rámci snahy o bezproblémové zaslanie kníh, vyzdvihnutie kníh a spätné vrátenie kníh. Avšak používateľ svojou registráciou preberá všetku zodpovednosť za požičané aj vypožičané knihy na svoju osobu. Rovnako si je vedomý možnosti nevrátenia knihy zo strany osoby, ktorej bola zapožičaná. Rovnako preberá na seba riziko spojené so zasielaním kníh poštou. Spoločnosť become, s.r.o. nie je povinná riešiť vzniknuté straty, nedoručenia kníh. Každý účastnik si je vedomí rizika, ktoré bezplatné zapožičanie kníh so sebou prináša.

Ochrana osobných údajov

Vaše údaje sú pre nás mimoriadne cenné, ostávaju len u nás v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Prevádzkovateľ

become, s.r.o. Kuzmányho 8, 010 01 Žilina. IČO: 47 211 954, IČ DPH: SK202379620,
Službu pre become, s.r.o. vytvoril Marek Mahanský,
Kontaktná osoba: Zuzana Slobodová, 0918 447 841, zuzana.slobodova@become, s.r.o.